Ochrana údajů
Cookies

"Co jsou to cookies?

Když navštívíte internetovou stránku, může tato uložit informace o vašem prohlížeči, nebo je vyvolat. To je provedeno většinou pomocí souborů cookies. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou využívat internetové stránky k tomu, aby efektivněji uspořádaly uživatelskou zkušenost. Soubory cookies smějí být ukládány do vašeho přístroje, pokud jsou nezbytně nutné k provozu této internetové stránky. U všech ostatních druhů souborů cookies budeme potřebovat váš souhlas."

"Ochrana vašich osobních údajů

Tato stránka používá různé druhy souborů cookies. Některé soubory cookies jsou na našich stránkách umístěny externími poskytovateli. Tyto informace mohou být o vás, vašich nastaveních nebo o vašem přístroji a jsou využívány z větší části k tomu, aby internetová stránka fungovala tak, jak to očekáváte. Na základě informací uložených v souborech cookies nemůžete být identifikováni přímo, ovšem mohou vám umožnit personalizovaný zážitek z internetových stránek. Další informace o souborech cookies získáte z našeho prohlášení o ochraně osobních údajů."

 

Informace zákazníka o používaných souborech cookies


Název

Kategorie*

Doba

Platnost

Popis

privacy

1

60 měsíců
.wuerth-industrie.com
eshop.wuerth-industrie.com

Technický soubor cookie společnosti Würth, který ukládá informaci, jak jste zareagovali na informaci v tlačítku Cookie o použití Cookies.

_gat

5

2 minuty

.wuerth-industrie.com

Analytický soubor cookie aplikace Google Analytics, který slouží ke zrychlení načítání internetových stránek a k regulaci míry dotazů na internetových stránkách s vysokou frekventovaností.

_ga

5

2 roky

eshop.wuerth-industrie.com

Viz Google Cookie Policy https://www.google.com/policies/technologies/types/

_gid

5

1 den

.wuerth-industrie.com
eshop.wuerth-industrie.com

Analytický soubor cookie Google Analytics s jedinečnou hodnotou pro každou návštěvu stránek.

_pk_id.*

03.Apr

12 měsíců

.wuerth-industrie.com

Analytický soubor cookie společnosti Würth, který ukládá různé analytické údaje, jako jsou počty návštěvníků, časové intervaly apod., ze kterých je možné odvozovat statistické charakteristiky.

_pk_ref.*

03.Apr

12 měsíců

.wuerth-industrie.com

Analytický soubor cookie společnosti Würth, na jehož základě je možné vyhodnotit, jak se návštěvníci dostali na naši stránku, pokud je použit.

_pk_ses.*

03.Apr

Relace

.wuerth-industrie.com

Analytický soubor cookie společnosti Würth, který sám o sobě neobsahuje žádná data. Při každém použití tohoto souboru cookie je počitadlo návštěv v "_pk_id" navýšeno.

piwik_ignore

1

2 roky

.analytics.witglobal.net

Technický soubor cookie společnosti Würth, který je používán, pokud si přejete anonymizovat sledování pomocí nástroje společnosti Würth k analýze webu. Je zabráněno tomu, aby od okamžiku aktivace byly ukládány informace o vašem osobním chování při prohlížení internetu.

*Kategorie souborů cookies

"1. Technické soubory cookies, které jsou důležité pro funkci

Technicky potřebné soubory cookies jsou potřebné k tomu, aby internetový obchod Würth a internetové stránky Würth správně fungovaly, tyto soubory nelze deaktivovat. Bez těchto souborů cookies nelze poskytovat některé části internetových stránek nebo požadované služby."

"2. Funkční cookies k uložení vybraných nastavení

Funkční cookies pomáhají k mezioperačnímu uložení nastavení, která provádějí uživatelé na internetovém obchodě Würth a na internetových stránkách Würth. Jsou to například poslední navštívené kategorie výrobků, vybraný jazyk nebo použité aplikace online. Tím je umožněno vytvořit odkazy v souladu s využitím a usnadnění. Aktivity na internetových stránkách třetích subjektů nejsou zaznamenávány."

"3. Výkon a analýza - cookies k optimalizaci výkonnosti a analýzy

Analytické cookies společnosti Würth umožňují počítat návštěvy a vyvolání stránky tak, aby společnost Würth mohla měřit výkonnost všech internetových stránek, identifikovat technické problémy a možnosti optimalizace. Uživatelé přitom také například pomáhají identifikovat, které stránky jsou navštěvovány nejvíce a které jen zřídka nebo jak probíhá navigace mezi stránkami. Veškeré informace, které jsou na základě těchto cookies shromážděny, jsou agregované, a tím anonymní. Pokud uživatelé tyto soubory cookies zakáží, nelze poznat, které internetové stránky uživatel navštívil nebo jaký byl výkon těchto internetových stránek během návštěvy."

"4. Individuální soubory cookies k personalizaci zkušenosti uživatele

Analytické cookies společnosti Würth umožňují rozšířené funkce a personalizace internetového obchodu Würth po přihlášení zákazníka společnosti Würth. Tím je možné zobrazovat personalizovaná doporučení výrobků nebo informace na míru zákazníka. Tyto údaje jsou dostupné výhradně v rámci počítačového centra společnosti Würth a nejsou používány k jiným účelům ani nejsou poskytovány třetím subjektům. Pokud uživatelé tyto soubory cookies nedovolí, nebudou moci některé nebo všechny funkce plně využít."

"5. Cookies třetích subjektů k cílené reklamě

Analytické soubory cookies třetích subjektů mohou být využívány našimi partnery, kteří provádějí analýzu nebo reklamu. Tyto společnosti je mohou používat k tomu, aby vytvořili profil zájmů uživatele a tomuto uživateli na jiných internetových stránkách poskytly relevantní informace nebo reklamu. Kromě toho je umožněno zobrazit vyhodnocení výrobků jinými uživateli k usnadnění rozhodování při nákupu. Tyto soubory cookies neukládají žádné osobní údaje, ale jsou založeny na jednoznačné identifikaci prohlížeče a zařízení uživatele s přístupem k internetu. Pokud uživatelé tyto soubory cookies zakáží, může být na jiných internetových stránkách zobrazena méně cílená reklama nebo méně relevantní informace."

"Nastavení souborů cookies

Respektujeme vaše právo na ochranu dat. Z tohoto důvodu se můžete rozhodnout, že některé druhy souborů cookies nepřijmete. Nicméně zablokováním určitých druhů cookies může mít negativní vliv na váš uživatelský zážitek na internetové stránce a na služby, které vám můžeme nabídnout. Sdělte nám, jak smí tyto informace společnost Würth používat:"

Technicky potřebné a funkční

Tyto soubory cookies nám pomáhají vytvořit internetovou stránku tak, aby byla užitečná tím, že jsou aktivovány základní funkce jako jako je navigace mezi stránkami a přístup do zabezpečených částí internetové stránky. Jsou obvykle vytvářeny jako reakce na vaši akci, která odpovídá požadavku poskytnutí služby, například ke stanovení nastavení ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Bez těchto souborů cookies nelze zpřístupnit některé části internetových stránek nebo požadované služby. Potřebné soubory cookies nám pomáhají vytvořit internetovou stránku tak, aby byla užitečná tím, že jsou aktivovány základní funkce jako jako je navigace mezi stránkami a přístup do zabezpečených částí internetové stránky. Internetová stránka nemůže bez těchto souborů cookies správné fungovat.

Osobní preference

Tyto soubory cookies umožňují personalizaci a rozšířené funkce internetové stránky, například zapamatování si uživatelského chování, upřednostňovaného jazyka nebo zobrazení individuálních doporučení pro výrobky. Pokud tyto soubory cookies nedovolíte, nebudou některé z těchto služeb plně funkční. Tyto informace jsou zpracovávány výhradně v našich vlastních počítačových centrech a nejsou předávány třetím subjektům.

Ukládání

"Nastavení „Do Not Track“

Samozřejmě respektujeme nastavení „Do Not Track“ (DNT) vašeho internetového prohlížeče. V závislosti na prohlížeči se jedná v případě funkce DNT buď o nastavení programu nebo o tak zvaný plug-in nebo add-on. Při aktivaci prohlížeč signalizuje, že funkce tracking je z důvodu vašeho explicitního přání nežádoucí. Pokud je toto nastavení aktivováno, jsou veškeré funkce tracking z naší strany na serveru deaktivovány. Pamatujte, že postup se může lišit v závislosti na používaném prohlížeči, na kterém chcete DNT deaktivovat. "

"Cookies třetích subjektů

Ty mohou se mohou řídit v souladu s popisem níže podle vašich osobních referencí:"

"Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí služby Google Analytics. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics používá tak zvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. Informace o využívání této internetové stránky, vytvořené souborem cookie jsou přeneseny na některý server společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy. Ukládání souborů Google-Analytics-Cookies je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu."

"Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Na základě toho je vaše adresa IP společností Google v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena adresa IP v nezkrácené podobě a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání internetové stránky, k sestavení protokolů o aktivitách webové stránky a k vývoji dalších služeb spojených s využitím internetové stránky a využitím internetu vůči provozovateli webové stránky. Adresa IP předaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče není společností Google spojována s jinými daty."

"Plugin pro prohlížeč

Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat zaznamenaných ze souborů cookie vytvořených v souvislosti s vaším využitím webové stránky (vč. vaší adresy IP) společností Google a zpracován těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a instalujete plugin pro prohlížeč z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de."

"Nesouhlas se shromažďováním dat

Shromažďování vašich údajů společností Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Tím dojde k vytvoření souboru Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďování vašich dat při příští návštěvě této webové stránky: Deaktivace funkce Google Analytics. Více informací o nakládání s uživatelskými údaji v rámci Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de."

"Google Analytics Remarketing

Naše internetové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi nad rámec jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem služby je Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené na základě Google Analytics Remarketing s funkcemi nad rámec jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být zobrazeny na jiném koncovém zařízení (např. tablet nebo PC) v souladu s vašimi požadavky upravené personalizované reklamy v závislosti na vašem předchozím používání nebo prohlížení internetových stránek na některém jiném koncovém zařízení (např. mobilní telefon). Pokud jste udělili příslušný souhlas, propojí společnost Google za tímto účelem průběh prohlížení internetu a v aplikacích s vašim účtem u společnosti Google. Tímto způsobem můžete na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte pod účtem u společnosti Google, aktivovat stejné personalizované reklamy. K podpoře této funkce vytváří Google Analytics autentifikační ID uživatele účtu google, které jsou spojeny s našimi údaji Google-Analytics tak, aby byly definovány cílové skupiny pro zobrazování reklamy na různých zařízeních. Remarketing/targeting na různých přístrojích můžete trvale odmítnout deaktivací personalizované reklamy na svém účtu Google; využijte k tomu následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sloučení získaných dat ve vašem účtu Google je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu, který udělíte společnosti Google, nebo jej můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR). Při zpracování osobních údajů, které nemohou být sloučeny s vaším účtem Google (např. z důvodu, že nemáte účet Google nebo jste slučování dat odmítli) je shromažďování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel internetové stránky má zájem na anonymizované analýze návštěvníků internetových stránek za účelem reklamy. Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/technologies/ads/."

"Bing Ads

Využíváme Bing Ads, program společnosti Microsoft Corporation („Microsoft“) s využitím univerzálního sledování událostí (UEN) k realizaci služeb remarketingu. Na vašem počítači je k tomuto účelu uložen soubor cookie, pokud se dostanete na naši stránku prostřednictvím služby Bing nebo Yahoo. V rámci tohoto textového souboru jsou uloženy informace o využití naší internetové stránky, tedy vámi vyvolaných stránek, služba Bing Ads je na 180 dní uloží a následně vymaže. K těmto informacím patří mimo jiné URL navštívené stránky, URL odkazující stránky a vaše adresa IP. Využitím funkce remarketingu můžeme při pozdějším využití některého z výše uvedených vyhledávačů zobrazit speciální personalizované nabídky.

Pokud se získáváním informací nesouhlasíte, můžete vkládání souborů cookies deaktivovat natavením ve vašem používaném internetovém prohlížeči. Použitím stránky k deaktivaci pro spotřebitele sdružení Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/ můžete zjistit, které z participujících stránek ukládají soubory cookies do vašeho prohlížeče a deaktivovat je. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Microsoft o nakládání se získanými údaji můžete zobrazit na následujícím odkazu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/."

"Facebook

Naše internetová stránka využívá k měření konverze pixel akcí návštěvníků společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”). Na základě toho může být sledováno chování návštěvníků stránek, kteří byli přesměrováni klepnutím na některou reklamu na Facebooku na internetovou stránku poskytovatele. Tím je možné vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku ke statistickým účelům a k účelům průzkumu trhu a může být provedena optimalizace budoucích reklamních akcí. Získaná data jsou pro nás jako provozovatele těchto internetových stránek anonymní, nemáme žádnou zpětnou vazbu na identitu uživatelů. Údaje jsou ale ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může data používat k vlastním reklamním účelům v souladu se směrnicemi společnosti Facebook o využití dat. Tím může Facebook umožnit zobrazování reklam na stránkách společnosti Facebook a i mimo Facebook. Toto využití dat nemůžeme jako provozovatelé stránek ovlivnit. V informacích o ochraně dat společnosti Facebook najdete další informace o ochraně soukromé sféry: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat funkci Remarketing „Custom Audiences” v části nastavení zobrazování reklam https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu na základě využití Facebooku deaktivovat na stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/."

"YouTube

Pokud si přiřazení ke svému profilu u společnosti YouTube nepřejete, musíte se před použití tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je k účelům reklamy, průzkumu trhu a k úpravě svých internetových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocování je provedeno především (i u nepřihlášených uživatelů) z důvodu zobrazení personalizované reklamy a z důvodu informovanosti ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo odmítnout vytváření takového uživatelského profilu, přičemž se k realizaci tohoto práva musíte obrátit na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování společností YouTube získáte z prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně své osobní sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá nařízení EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework."

"Webová analýza Würth

Tato internetová stránka využívá funkce služby webové analýzy Würth na bázi softwaru typu Open Source pod názvem Matomo/Piwik. Webová analýza společnosti Würth používá tak zvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. K tomu jsou ukládány informace o využití této internetové stránky získané prostřednictvím souborů cookies ukládány na našem serveru. Před uložením dojde k anonymizaci adresy IP. Soubory cookies pro webovou analýzu společnosti Würth Webanalyse zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Ukládání souborů cookies pro webovou analýzu společnosti Würth je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Informace vytvořené souborem cookie o použití této internetové stránky nejsou předávány třetím subjektům. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu.

Pokud s ukládáním a využíváním vašich údajů nesouhlasíte, můžete zde ukládání a využití deaktivovat. V takovém případě je ve vašem prohlížeči vytvořen soubor Opt-Out-Cookie, který brání tomu, aby byly ukládány uživatelské údaje z webové analýzy společnosti Würth. Pokud soubory cookies vymažete, bude vymazán i soubor Opt-Out-Cookie webové analýzy společnosti Würth. Soubor Opt-Out musí být znovu aktivován při další návštěvě naší stránky."

"Zde se můžete rozhodnout, zda smí být ve vašem prohlížeči uložen jednoznačný soubor cookie k provedení webové analýzy tak, aby provozovatel internetové stránky měl možnost sběru a analýzy různých statistických dat.

Pokud se chcete rozhodnout opačně, klepněte na následujíc odkaz, abyste do svého prohlížeče uložili deaktivační soubor cookie Piwik"

Vaše návštěva této internetové stránky je aktuálně zaznamenána pomocí služby webové analýzy Piwik. Pokud vaše návštěva nemá být zaznamenávána, klepněte zde.

 

Nastavení souborů cookie

Respektujeme vaše právo na ochranu vašich údajů. Proto se můžete rozhodnout, že určité typy souborů cookie nepovolíte. Blokování určitých typů souborů cookie však může zhoršit váš uživatelský zážitek na našich webových stránkách a ovlivnit služby, které vám můžeme nabídnout. informujte nás, jak může společnost Würth tyto informace využít:

Tyto soubory cookie pomáhají umožnit používání webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Obvykle se nastavují v reakci na vaše akce, které odpovídají požadavku na službu, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Bez těchto souborů cookie nelze některé části našich webových stránek nebo požadované služby poskytovat. Nezbytné soubory cookie pomáhají zajistit použitelnost webových stránek tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup do zabezpečených oblastí webových stránek. Bez těchto souborů cookie nemohou webové stránky správně fungovat.

Tyto soubory cookie umožňují personalizaci a rozšířené funkce webových stránek, například zapamatování chování uživatele, preferovaného jazyka nebo zobrazení individuálních doporučení produktů. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé z těchto služeb nebudou plně funkční. Tyto informace jsou zpracovávány výhradně v našich vlastních datových centrech a nejsou předávány třetím stranám.

Webová analýza společnosti Würth

Tyto webové stránky využívají funkce služby webové analýzy společnosti Würth založené na open source softwaru Matomo/Piwik. Würth Web Analysis používá tzv. "cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Za tímto účelem jsou informace o používání těchto webových stránek, které generuje soubor cookie, uloženy na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována. Soubory cookie Würth Web Analysis zůstávají ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Soubory cookie pro webovou analýzu společnosti Würth jsou ukládány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na anonymizované analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek a reklamy.

Informace vygenerované souborem cookie o používání těchto webových stránek nebudou předány třetím stranám. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Pokud s ukládáním a používáním svých údajů nesouhlasíte, můžete je zde deaktivovat. V takovém případě se ve vašem prohlížeči uloží opt-out cookie, který zabrání společnosti Würth Web Analyse ukládat údaje o používání. Pokud vymažete své soubory cookie, dojde také k vymazání opt-out souboru cookie Würth Web Analysis. Odhlášení je třeba znovu aktivovat při další návštěvě našich stránek.

Zde se můžete rozhodnout, zda se ve vašem prohlížeči může uložit jedinečný soubor cookie pro analýzu webu, který umožní provozovateli webu shromažďovat a analyzovat různé statistické údaje.

Pokud se chcete rozhodnout proti tomu, klikněte na následující odkaz, abyste do svého prohlížeče umístili deaktivační soubor cookie společnosti Piwik.

Samozřejmě respektujeme nastavení "Nesledovat" (DNT) ve vašem internetovém prohlížeči. V závislosti na prohlížeči je DNT k dispozici jako nastavení v nastavení programu nebo jako zásuvný modul či doplněk. Povolením tohoto nastavení prohlížeč signalizuje, že si nepřejete, aby bylo vaše chování při prohlížení stránek sledováno bez vašeho výslovného souhlasu. Pokud je toto nastavení povoleno, budou všechny funkce sledování na našem serveru deaktivovány. Upozorňujeme, že postup pro povolení DNT se může lišit v závislosti na použitém internetovém prohlížeči.

Soubory cookie třetích stran

Tyto soubory cookie můžete ovládat podle svých osobních preferencí, jak je popsáno níže:

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce služby pro analýzu webových stránek Google Analytics. Poskytuje ji společnost Google Inc. se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používá tzv. Cookies jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které umožňují analyzovat, jak webové stránky používáte. Informace generované souborem cookie o vašem používání webových stránek jsou zpravidla přenášeny a ukládány společností Google na serverech v USA. Soubory cookie služby Google Analytics mohou být uloženy na základě čl. 6 odst. 1f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových služeb i reklamy.

 • Anonymizace IP
 • Na těchto webových stránkách jsme povolili funkci anonymizace IP. V důsledku toho společnost Google zkracuje vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných členských státech Evropského hospodářského prostoru EFTA před odesláním údajů do USA. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu pro provozovatele webových stránek. Vaše IP adresa, která je prostřednictvím vašeho prohlížeče přenášena do služby Google Analytics, nebude spojena s žádnými dalšími údaji společnosti Google.
 • Zásuvný modul prohlížeče
 • Ukládání souborů cookie můžete zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči. Upozorňujeme však, že tím možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete společnosti Google zabránit ve shromažďování a zpracování údajů (včetně vaší IP adresy) generovaných prostřednictvím souborů cookie a souvisejících s vaším používáním těchto webových stránek tím, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
 • Námitka proti shromažďování údajů
 • Shromažďování vašich údajů službou Google Analytics můžete zabránit kliknutím na následující odkaz. Tím se nastaví soubor cookie pro odmítnutí, který zabrání shromažďování vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky: Google Analytics deaktivieren. Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.
 • Remarketing v Google Analytics
 • Naše webové stránky využívají remarketingové funkce Google Analytics spolu s univerzálními funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick. Tyto funkce poskytuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí remarketingu Google Analytics s univerzálními funkcemi z Google AdWords a Google DoubleClick. Přitom se zájmově přizpůsobená reklamní sdělení vytvořená na základě vašeho dřívějšího chování při prohlížení na jednom koncovém zařízení (např. chytrém telefonu) mohou zobrazovat i na jiném vašem koncovém zařízení (např. tabletu nebo počítači). Pokud jste k tomu již dali souhlas, společnost Google za tímto účelem propojí historii vašich webových stránek a aplikací s vaším účtem Google. To umožňuje zapnout stejná personalizovaná reklamní sdělení na každém koncovém zařízení, na kterém jste přihlášeni pomocí svého účtu Google. Za účelem usnadnění této funkce zaznamenává služba Google Analytics ID uživatelů s ověřením Google, kteří jsou dočasně propojeni s našimi údaji služby Google Analytics, aby bylo možné definovat a vytvořit cílové skupiny pro univerzální reklamu na všech zařízeních. Univerzální remarketing/cílení na všech zařízeních můžete trvale odmítnout zakázáním personalizované reklamy ve svém účtu Google; za tímto účelem klikněte na následující odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
  Zaznamenané údaje budou ve vašem účtu Google shromažďovány pouze s vaším souhlasem, který můžete společnosti Google poskytnout nebo jej odvolat (čl. 6 odst. 1a GDPR). Shromažďování údajů v případě postupů shromažďování údajů, které nejsou sestaveny ve vašem účtu Google (např. proto, že nemáte účet Google nebo jste proti shromažďování vznesli námitku), se zakládá na čl. 6 odst. 1f GDPR. Oprávněný zájem je založen na zájmu provozovatele webových stránek provádět anonymní analýzu návštěvníků webových stránek pro reklamní účely. Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
 • Reklamy Bing
 • K provádění remarketingu a sledování konverzí používáme program Bing Ads, který poskytuje společnost Microsoft Corporation ("Microsoft"), pro univerzální sledování událostí (UET). Pokud jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím služby Bing nebo Yahoo, je za tímto účelem ve vašem počítači nastaven soubor cookie. Bing Ads ukládá informace týkající se používání našich webových stránek, tj. stránek, které jste navštívili, do tohoto textového souboru po dobu 180 dnů, poté jsou tyto údaje vymazány. Tyto informace zahrnují mimo jiné adresu URL navštívených stránek, adresu URL odkazující stránky a vaši IP adresu. Pomocí funkce remarketingu vám můžeme při příštím vyhledávání na některém z výše uvedených vyhledávačů poskytnout speciální personalizované nabídky.
 • Pokud se shromažďováním těchto informací nesouhlasíte, můžete soubor cookie zakázat v nastavení svého internetového prohlížeče. Můžete použít stránku pro odhlášení spotřebitelů, kterou poskytuje iniciativa Network Advertising Initiative (NAI) http://www.networkadvertising.org/choices/, a zkontrolovat, které ze zúčastněných stránek nastavily soubory cookie ve vašem prohlížeči, a tyto soubory cookie zakázat. Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Microsoft týkající se používání shromážděných údajů naleznete na následujícím odkazu: https://privacy.microsoft.com/en-US/privacystatement.
 • Facebook
 • Naše webové stránky používají k měření konverzí pixel uživatelských akcí společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Tento pixel umožňuje sledovat chování návštěvníků webových stránek konkrétního poskytovatele poté, co byli na tyto stránky přesměrováni kliknutím na reklamu na Facebooku. Tímto způsobem je možné vyhodnocovat účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu a optimalizovat budoucí reklamní kampaně. Shromážděné údaje zůstávají pro nás jako provozovatele webových stránek anonymní; nejsme schopni určit totožnost uživatelů. Facebook však údaje ukládá a zpracovává, přičemž je spojuje s příslušným uživatelským profilem, aby je mohl používat pro své vlastní reklamní účely v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook. To umožňuje společnosti Facebook zapínat reklamy jak na stránkách Facebooku, tak mimo Facebook. My jako provozovatel webových stránek nemůžeme použití těchto údajů ovlivnit. Další informace o ochraně vašeho soukromí naleznete v oznámení společnosti Facebook o ochraně osobních údajů:https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Kromě toho můžete funkci remarketingu "Customer Audiences" vypnout v sekci "Ad settings" (Nastavení reklamy) na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.You, abyste to mohli provést, musíte být přihlášeni na Facebooku. Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete zakázat uživatelskou reklamu na webových stránkách Facebooku od Evropské interaktivní digitální reklamní aliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.
 • YouTube
 • Pokud si nepřejete, aby byla reklama spojena s vaším profilem na YouTube, musíte se před povolením tlačítka odhlásit ze svého účtu. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo navrhování svých webových stránek tak, aby vyhovovaly požadavkům uživatelů. Tento typ analýzy se provádí (i u nepřihlášených uživatelů) zejména za účelem poskytování vhodné reklamy a za účelem informování ostatních uživatelů ve stejné sociální síti o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; za tímto účelem adresujte svou žádost společnosti YouTube.
 • Informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube. Tam také najdete další informace o svých právech a možnostech konfigurace pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a souhlasila s ustanoveními uvedenými ve Štítu EU-USA na ochranu soukromí, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.