Právní upozornění

Podrobnosti o společnosti
Würth Industry, spol. s r.o.
Prosecká 855
PROSEK POINT, budova C
190 00 Praha 9
Czech Republic
Telefon: +420 226 886 466
E-mail: info@wuerth-industry.cz
Würth Industry, spol. s r.o.
č.p. 137, 293 01 Nepřevázka
IČ: 09765786
DIČ: CZ 09765786
www.wuerth-industry.cz
  

Odmítnutí odpovědnosti

Würth Industry, spol. s r.o. věnuje sestavování obsahu těchto internetových stránek velkou péči a zajišťuje jejich pravidelnou aktualizaci. Poskytnuté informace však slouží pouze jako nezávazná obecná informace a nenahrazují podrobné individuální poradenství. Würth Industry, spol. s r.o. nezaručuje, že informace na těchto stránkách jsou aktuální, správné a úplné a že je lze kdykoli nerušeně zobrazit. V případě odkazů (linků) na internetové stránky třetích stran se společnost Würth Industry, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za obsah odkazovaných stránek. Aktivací odkazu opouštíte informační nabídku společnosti Würth Industry, spol. s r.o.. Na nabídky třetích stran se proto mohou vztahovat různé předpisy, zejména pokud jde o ochranu údajů. Würth Industry, spol. s r.o. vylučuje svou odpovědnost za služby, zejména za stahování souborů zpřístupněných Würth Industry, spol. s r.o. na internetových stránkách Würth Industry, spol. s r.o., za lehce nedbalostní porušení povinností.

Ochrana údajů

Všechny osobní údaje shromážděné na webových stránkách Würth Industry, spol. s r.o. budou uloženy, zpracovány a v případě potřeby předány Würth Industry, spol. s r.o.. Würth Industry, spol. s r.o. vás ujišťuje, že s vašimi údaji bude zacházeno důvěrně v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Obecné rovné zacházení v souladu s AGG

Samozřejmě dodržujeme platné zákony o obecném rovném zacházení (AGG). Většina textů na našich webových stránkách je psána v mužském tvaru oslovení. Je to pouze z důvodu lepší čitelnosti a bez jakékoli formy nerovnosti. Oslovujeme tedy všechna pohlaví stejně (muže, ženy, různá pohlaví). Z důvodu srozumitelnosti se nerozlišuje.

© Copyright 2024, Würth Industry, spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách jsou chráněny autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, šířen, upravován nebo poskytován třetím stranám pro komerční účely. Některé stránky obsahují také obrázky, na které se vztahují autorská práva třetích stran.