Ochrana údajů
Cookies

Ochrana údajů

1. Stručný přehled ochrany osobních údajů

Obecné informace

Následující pokyny uvádějí jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, pokud navštívíte naši webovou stránku. Osobní údaje jsou veškerá data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace na téma ochrany osobních údajů najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů, které je uvedeno pod tímto textem"

Shromažďování dat na naší internetové stránce

Kdo je odpovědný za sběr dat na této internetové stránce?

Osoba odpovědná za zpracování dat na této webové stránce je:

Würth Industry, spol. s r.o.
Neprevázka 137
CZ-29301 Mladá Boleslav
Czech Republic
Telefon: +420 226 886 466
E-mail: info@wuerth-industry.cz

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.)."

"Jakým způsobem shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje získáváme jednak tím, že nám je sdělíte. Přitom se může jedna např. o údaje, které zadáváte v některém kontaktním formuláři.

Jiné údaje jsou shromažďovány automaticky při návštěvě webové stránky našimi IT systémy. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas vyvolání stránky). Sběr těchto dat je proveden automaticky, jakmile navštívíte naši webovou stránku."

"K čemu vaše údaje využíváme?

Část dat získáváme k tomu, abychom zajistili bezchybné zobrazení webové stránky. Jiné údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování."

"Jaká práva máte s ohledem na své údaje?

Část dat získáváme k tomu, abychom zajistili bezchybné zobrazení webové stránky. Jiné údaje mohou být využity k analýze vašeho uživatelského chování. Podrobný popis využití je uveden v dalších částech tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. "

"Jaká práva máte s ohledem na své údaje?

Aktuálně máte právo na informaci o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Kromě toho máte právo žádat opravu, zablokování nebo odstranění těchto údajů. S otázkami na toto téma a na téma ochrany osobních údajů se můžete obrátit na adresu uvedenou výše. Dále máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu."

"Analytické nástroje a nástroje od třetích subjektů

Při návštěvě naší webové stránky může být statisticky vyhodnoceno vaše prohlížení internetu. To probíhá především pomocí souborů cookies a prostřednictvím tak zvaných analytických programů. Analýza vašeho prohlížení internetu je provedena zpravidla anonymně; na základě chování při prohlížení internetu vás nelze zpětně vysledovat. Pokud jste udělili souhlas, mohou být při vašem přihlášení jako zákazníka vyhodnoceny výrobky, které preferujete. Tuto analýzu můžete odmítnout nebo zabránit jejímu provedení nepoužíváním některých nástrojů. Podrobnosti najdete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v části 5. Analytické nástroje a reklama.

Provedení této analýzy můžete odmítnout. O možnostech odmítnutí vás informujeme v tomto prohlášení o ochraně dat."

S ochranou osobních údajů se ve společnosti Würth Industry Service Czech Republic setkáváme na každém kroku. Ochrana osobních údajů chrání ty, kteří se skrývají za daty uloženými nebo zpracovávanými ve společnosti. Úkolem ochrany osobních údajů a současně primárním cílem společnosti Würth Industry Service Czech Republic je upravit nakládání s osobními údaji tak, aby nikdo nebyl ohrožen na svých osobnostních právech.

Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a také nový spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ukládají subjektům, které odpovídají z zpracování osobních údajů, celou řadu povinností.

Osobní údaje smějí být získávány a zpracovávány pouze za předpokladu, že to výslovně dovoluje nařízení GDPR. Podstatné základní principy nařízení GDPR jsou následující:

Oprávněnost zpracování, zpracování na základě dobré víry, transparentnost

vázaný účel

minimalizace dat

správnost zpracování dat

omezená doba ukládání a koncepce vymazání

princip integrity a důvěrnosti

Zodpovědné jednání při práci s osobními údaji, ale také využití systémů a aplikací IT s vědomím rizik jsou dalšími ústředními cíli společnosti Würth Industry Service Czech Republic.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Bezchybná ochrana dat před přístupem třetími subjekty není možná. Ochrana osobních údajů

S ochranou osobních údajů se ve společnosti Würth Industry Service Czech Republic setkáváme na každém kroku. Ochrana osobních údajů chrání ty, kteří se skrývají za daty uloženými nebo zpracovávanými ve společnosti. Úkolem ochrany osobních údajů a současně primárním cílem společnosti Würth Industry Service Czech Republic je upravit nakládání s osobními údaji tak, aby nikdo nebyl ohrožen na svých osobnostních právech.

Evropské obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a také nový spolkový zákon o ochraně osobních údajů (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) ukládají subjektům, které odpovídají z zpracování osobních údajů, celou řadu povinností.

Osobní údaje smějí být získávány a zpracovávány pouze za předpokladu, že to výslovně dovoluje nařízení GDPR. Podstatné základní principy nařízení GDPR jsou následující:

Oprávněnost zpracování, zpracování na základě dobré víry, transparentnost

vázaný účel

minimalizace dat

správnost zpracování dat

omezená doba ukládání a koncepce vymazání

princip integrity a důvěrnosti

Zodpovědné jednání při práci s osobními údaji, ale také využití systémů a aplikací IT s vědomím rizik jsou dalšími ústředními cíli společnosti Würth Industry Service Czech Republic.

Pokud používáte tyto stránky, jsou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou data, na jejichž základě můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, které údaje shromažďujeme a k čemu je využíváme. Prohlášení také vysvětluje, jak to probíhá a za jakým účelem.

Upozorňujeme na skutečnost, že přenos dat po internetu (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Naprostá ochrana dat před přístupem třetích subjektů není možná."

"Povinnost odpovědné osoby s ohledem poskytnutí informací a práva dotčené osoby

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a příp. jejího zástupce

Subjekt odpovědný za zpracování dat na této webové stránce je:

Würth Industry Service Czech Republic

Neprevázka 137

CZ-29301 Mladá Boleslav

Czech Republic

Telefon: +420 226 886 466

E-mail: info@wuerth-industry.cz

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.). Povinnost odpovědné osoby s ohledem poskytnutí informací a práva dotčené osoby

Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby a příp. jejího zástupce

Subjekt odpovědný za zpracování dat na této webové stránce je:

Würth Industry Service Czech Republic

Neprevázka 137

CZ-29301 Mladá Boleslav

Czech Republic

Telefon: +420 226 886 466

E-mail: info@wuerth-industry.cz

Odpovědná osoba je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelu a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy apod.)."

"Kontaktní údaje subjektu odpovědného za ochranu osobních údajů

info@wuerth-industry.cz Kontaktní údaje subjektu odpovědného za ochranu osobních údajů

info@wuerth-industry.cz

Účelová vázanost získávání, zpracování nebo využití dat

Jsme odborníci v oblasti obchodu s montážním a upevňovacím materiálem. Více než 100 000 výrobků podléhá našim vysokým požadavkům na kvalitu. Profesionální uživatelé dokáží ocenit naše šrouby, příslušenství pro šroubové spoje, hmoždinky, chemické a technické výrobky, nábytkářské a stavební kování, nářadí, systémy zásobování a odběru včetně výrobků k ochraně zdraví při práci. Náš cíl je prostý: poskytování individuálních služeb, praktických systémových řešení a širokého sortimentu výrobků, které usnadní práci našim zákazníkům.

Získávání, zpracování nebo využití osobních údajů je provedeno za účelem naplnění tohoto účelu podnikání nebo podpůrných vedlejších cílů, jako je například poradenství pro zákazníky.

Společnost získává, zpracovává a využívá osobní údaje výhradně k přípravě a naplnění smluv, z oprávněného zájmu, k dodržení legislativních povinností nebo se souhlasem dotčené osoby. Účelová vázanost získávání, zpracování nebo využití dat

Jsme odborníci v oblasti obchodu s montážním a upevňovacím materiálem. Více než 100 000 výrobků podléhá našim vysokým požadavkům na kvalitu. Profesionální uživatelé dokáží ocenit naše šrouby, příslušenství pro šroubové spoje, hmoždinky, chemické a technické výrobky, nábytkářské a stavební kování, nářadí, systémy zásobování a odběru včetně výrobků k ochraně zdraví při práci. Náš cíl je prostý: poskytování individuálních služeb, praktických systémových řešení a širokého sortimentu výrobků, které usnadní práci našim zákazníkům.

Získávání, zpracování nebo využití osobních údajů je provedeno za účelem naplnění tohoto účelu podnikání nebo podpůrných vedlejších cílů, jako je například poradenství pro zákazníky.

Společnost získává, zpracovává a využívá osobní údaje výhradně k přípravě a naplnění smluv, z oprávněného zájmu, k dodržení legislativních povinností nebo se souhlasem dotčené osoby."

"Dotčené skupiny osob a příslušná data nebo kategorie dat

Dotčené skupiny osob jsou:

současní zaměstnanci,

bývalí zaměstnanci,

uchazeči o zaměstnání,

zájemci,

zákazníci,

dodavatelé,

dodavatelé služeb,

ostatní obchodní partneři.

Příslušná data zahrnují všechny osobní údaje, které jsou potřebné k naplnění příslušného účelu.

Cílovou skupinou internetových stránek a mobilních aplikací společnosti Würth Industry Service Czech Republic nejsou děti. Dotčené skupiny osob a příslušná data nebo kategorie dat

Dotčené skupiny osob jsou:

současní zaměstnanci,

bývalí zaměstnanci,

uchazeči o zaměstnání,

zájemci,

zákazníci,

dodavatelé,

dodavatelé služeb,

ostatní obchodní partneři.

Příslušná data zahrnují všechny osobní údaje, které jsou potřebné k naplnění příslušného účelu.

Cílovou skupinou internetových stránek a mobilních aplikací společnosti Würth Industry Service Czech Republic nejsou děti."

"Právní základ

Zpracování osobních údajů je oprávněné pouze za předpokladu, že to dovoluje zákon, tedy pokud existuje právní základ.

V nařízení GDPR a v zákoně BDSG jsou ale definovány ještě další možnosti.

Zpracování osobních údajů je provedeno v naší společnosti pouze v souladu s legislativními ustanoveními. Jedná se mimo jiné o následující:

je k dispozici souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR),

nebo

musejí být zpracovány osobní údaje ke splnění smlouvy nebo uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR),

nebo

odpovídáme za zpracování osobních údajů ke splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR),

nebo

zpracováváme osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě oprávněného zájmu třetího subjektu (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR).

Při uvážení zájmů dotčené osoby a smluvních stran je vždy kladen značný důraz na prospěch dotčené osoby. Právní základ

Zpracování osobních údajů je oprávněné pouze za předpokladu, že to dovoluje zákon, tedy pokud existuje právní základ.

V nařízení GDPR a v zákoně BDSG jsou ale definovány ještě další možnosti.

Zpracování osobních údajů je provedeno v naší společnosti pouze v souladu s legislativními ustanoveními. Jedná se mimo jiné o následující:

je k dispozici souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR),

nebo

musejí být zpracovány osobní údaje ke splnění smlouvy nebo uzavření smlouvy (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR),

nebo

odpovídáme za zpracování osobních údajů ke splnění právní povinnosti (čl. 6 odst. 1 pís. c GDPR),

nebo

zpracováváme osobní údaje z důvodu oprávněného zájmu nebo na základě oprávněného zájmu třetího subjektu (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR).

Při uvážení zájmů dotčené osoby a smluvních stran je vždy kladen značný důraz na prospěch dotčené osoby. "

"Potenciální příjemci při předávání osobních údajů

Potenciálními příjemci předávaných osobních údajů jsou

veřejné instituce, pokud k tomu existuje legislativní povinnost,

poskytovatelé služeb a ostatní obchodní partneři, pokud je to nutné ke splnění příslušného účelu a dovoluje to nebo přikazuje právní předpis nebo udělila souhlas dotčená osoba.

Podrobné informace o předávání jednotlivých druhů dat najdete navíc také v naší přehledné tabulce o použití vašich dat. Potenciální příjemci při předávání osobních údajů

Potenciálními příjemci předávaných osobních údajů jsou

veřejné instituce, pokud k tomu existuje legislativní povinnost,

poskytovatelé služeb a ostatní obchodní partneři, pokud je to nutné ke splnění příslušného účelu a dovoluje to nebo přikazuje právní předpis nebo udělila souhlas dotčená osoba.

Podrobné informace o předávání jednotlivých druhů dat najdete navíc také v naší přehledné tabulce o použití vašich dat. "

"Plánované předání údajů do třetích států

Pokud je nutné předat údaje do třetích států, je předání provedeno výhradně z důvodu uzavření nebo splnění smluv (pokud tomu nebrání chráněný zájem dotčené osoby) s přihlédnutím ke všem požadavkům v souvislosti s právní úpravou ochrany osobních údajů. Pokud případně existuje záměr předat osobní údaje třetímu státu nebo mezinárodní organizaci, je předání dat provedeno na základě rozhodnutí o přiměřenosti. Pokud má být i přesto provedeno předání dat odkazujeme na skutečnost, že existují vhodné záruky nebo závazné interní předpisy o ochraně osobních údajů, nebo v případě zvážení zájmů dotčené osoby a smluvních stran je vždy kladeno přísné měřítko ve prospěch dotčené osoby. Dokumenty, které představují vhodné záruky, je možné žádat od pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@wuerth.com. Plánované předání údajů do třetích států

Pokud je nutné předat údaje do třetích států, je předání provedeno výhradně z důvodu uzavření nebo splnění smluv (pokud tomu nebrání chráněný zájem dotčené osoby) s přihlédnutím ke všem požadavkům v souvislosti s právní úpravou ochrany osobních údajů. Pokud případně existuje záměr předat osobní údaje třetímu státu nebo mezinárodní organizaci, je předání dat provedeno na základě rozhodnutí o přiměřenosti. Pokud má být i přesto provedeno předání dat odkazujeme na skutečnost, že existují vhodné záruky nebo závazné interní předpisy o ochraně osobních údajů, nebo v případě zvážení zájmů dotčené osoby a smluvních stran je vždy kladeno přísné měřítko ve prospěch dotčené osoby. Dokumenty, které představují vhodné záruky, je možné žádat od pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese info@wuerth-industry.cz. "

"Stanovené lhůty k vymazání dat

Vymazání osobních údajů je provedeno na základě platných legislativních nebo smluvních ustanovení o vymazání dat s přihlédnutím k legislativním nebo smluvním povinnostem archivace.

Vymazání osobních údajů, které nepodléhají žádným legislativním nebo smluvním povinnostem archivace nebo vymazání, je provedeno bezprostředně poté, co se stanou zbytečná ke splnění příslušného účelu. Stanovené lhůty k vymazání dat

Vymazání osobních údajů je provedeno na základě platných legislativních nebo smluvních ustanovení o vymazání dat s přihlédnutím k legislativním nebo smluvním povinnostem archivace.

Vymazání osobních údajů, které nepodléhají žádným legislativním nebo smluvním povinnostem archivace nebo vymazání, je provedeno bezprostředně poté, co se stanou zbytečná ke splnění příslušného účelu"

"Vaše práva s ohledem na ochranu osobních údajů

Dotčené osobě přísluší vzhledem k ochraně osobních údajů různá práva. Níže jsou tato práva vysvětlena. K realizaci těchto práv můžete využít výše uvedené kontaktní údaje. Vaše práva s ohledem na ochranu osobních údajů

Dotčené osobě přísluší vzhledem k ochraně osobních údajů různá práva. Níže jsou tato práva vysvětlena. K realizaci těchto práv můžete využít výše uvedené kontaktní údaje."

"Právo na informace, opravu a vymazání

Každá dotčená osoba má právo na informace od odpovědné osoby o příslušných osobních údajích a na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo na odmítnutí zpracování včetně práva na přenositelnost dat. Právo na informace, opravu a vymazání

Každá dotčená osoba má právo na informace od odpovědné osoby o příslušných osobních údajích a na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování nebo na odmítnutí zpracování včetně práva na přenositelnost dat."

"Právo na odvolání souhlasu

Každá dotčená osoba má právo odvolat kdykoliv svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena oprávněnost dohody, uzavřené na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání. Právo na odvolání souhlasu

Každá dotčená osoba má právo odvolat kdykoliv svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena oprávněnost dohody, uzavřené na základě souhlasu do okamžiku jeho odvolání."

"Právo na stížnost

Každá dotčená osoba má právo na stížnost u úřadu, který dozoruje bezpečnost osobních údajů, pokud má za to, že došlo k porušení jejích práv s ohledem na bezpečnost osobních údajů. Právo na stížnost

Každá dotčená osoba má právo na stížnost u úřadu, který dozoruje bezpečnost osobních údajů, pokud má za to, že došlo k porušení jejích práv s ohledem na bezpečnost osobních údajů."

"Právo na informace

Každá dotčená osoba má právo vědět, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smluvně, nebo zda je to nutné k uzavření smlouvy, zda je dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje a jaké případné následky by mělo jejich neposkytnutí. Právo na informace

Každá dotčená osoba má právo vědět, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smluvně, nebo zda je to nutné k uzavření smlouvy, zda je dotčená osoba povinna poskytnout osobní údaje a jaké případné následky by mělo jejich neposkytnutí."

"Automatizované rozhodování včetně profilingu

Dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilingu. Profiling je libovolný způsob automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v tom, že jsou tyto osobní údaje použity k vyhodnocení určitých osobních aspektů, které se vztahují k fyzické osobě, a to na základě algoritmů. Jednotlivé automatizované rozhodování je dáno v případě, že rozhodování je provedeno výhradně na bázi algoritmů aniž by byla provedena další kontrola nějakou osobou. Ve společnosti je tato operace provedena na základě čl. 22 GDPR a dotčená osoba zde může příp. uplatnit svá práva ze č. 22 odst. 1 GDPR."

"Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním dat

Mnohé procesy zpracování osobních údajů jsou možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Již udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. K tomu stačí neformální sdělení e-mailem. Oprávněnost zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena."

"Právo na podání stížnosti u příslušného dozorčího úřadu

V případě přestupků proti právu o ochraně dat máte právo na stížnost u příslušného dozorčího úřadu. Příslušným dozorčím úřadem v otázkách ochrany dat je pověřenec k ochraně dat spolkové země, ve které má naše společnost své sídlo. Seznam pověřenců ochrany dat a kontaktní údaje najdete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html."

"Právo na přenositelnost dat

Přísluší vám právo nechat předat údaje, které zpracováváme automatizovanou formou na základě vašeho souhlasu nebo vyplněním smlouvy, sobě nebo třetímu subjektu v běžném strojně čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, je takový přenos proveden, pouze pokud je technicky možný."

"Kódování SSL nebo TLS

Tato stránka využívá z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například objednávky nebo poptávky, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, kódování SSL nebo TLS. Kódované spojení poznáte podle toho, že v řádku s adresou ve vašem prohlížeči dojde k přepnutí z “http://” na “https://” a k zobrazení symbolu zámku.

Pokud je aktivní kódování SSL nebo TLS, nemohou být data, která nám zasíláte, čtena třetími subjekty."

"Informace, blokování, vymazání

V rámci platných legislativních ustanovení máte kdykoliv právo na bezplatné informace o vašich osobních údajích, které jsou o vás uloženy, jejich původu a o příjemci a účelu zpracování dat a příp. právo na opravu, zablokování nebo vymazání těchto dat. S otázkami na toto téma a na téma osobních údajů se můžete obrátit na adresu uvedenou v tiráži."

Pro naši společnost jsme zřídili pověřence k ochraně osobních údajů.

Pověřence můžete kontaktovat na adrese info@wuerth-industry.cz

"Další získávání dat probíhá při sledování veřejných prostor pomocí opticko-elektronických zařízení (monitorování kamerovým systémem) v areálu společnosti Würth Industry Service Czech Republic.

Získaný obrazový záznam je okamžitě vymazán, jakmile přestane být potřebné k zajištění účelu realizace domovního práva, nebo jakmile je další ukládání v rozporu s chráněným zájmem dotčené osoby."

Cookies

Internetové stránky využívají do jisté míry tak zvané soubory cookies. Cookies vašemu počítači neškodí a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku upravili tak, aby byla uživatelsky příznivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, ukládá je váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tak zvané “Session-Cookies”, tedy soubory vzniklé během relace. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožní rozpoznat váš prohlížeč během vaší další návštěvy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a soubory cookies dovolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil ukládání cookies v určitých případech nebo vždy, nebo aby byly soubory cookies po zavření prohlížeče automaticky vymazány. Při deaktivaci ukládání souborů cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace nebo poskytnutí příslušných funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 pís. b nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG využívá tyto soubory cookies primárně ke zpracování vašich objednávek v internetovém obchodě. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. cookies k provedení analýzy vašeho chování na internetu), jsou tyto upraveny v tomto prohlášení o ochraně dat zvlášť.

Přehled aktivních souborů cookiese najdete na následujícím odkazu: Informace a upozornění o souborech cookies"

"Soubory přihlášení na web

Provozovatel stránek získává a ukládá automaticky informace do tak zvaných přihlašovacích souborů na web, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o následující údaje:

Typ a verzi prohlížeče

požitý operační systém

referrer URL

hostname připojujícího se počítače

čas požadavku serveru

adresa IP

Nedochází ke slučování těchto dat s jinými zdroji dat.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy."

"Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky na základě kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi zadaných kontaktních údajů na naší straně uloženy z důvodu zpracování poptávek pro případ následných dotazů.

Zpracování dat zadaných do kontaktního formuláře je provedeno na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v kontaktu s vámi, našimi zákazníky, a ve zlepšování kvality poradenství (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR). Pokud je kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem ke zpracování čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, nebo dokud neodpadne důvod ukládání dat (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Výjimkou je legislativou stanovená povinnost archivace. "

"Registrace v našem internetovém obchodě

Můžete se zaregistrovat do našeho internetového obchodu tak, abyste mohli využívat další funkce stránky. Údajem, které přitom zadáváte, používáme za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se registrovali. Povinné údaje, které od vás žádáme při registraci, musíte kompletně vyplnit. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě nutných technických změn, využijeme e-mailovou adresu zadanou při registraci tak, abychom vás touto cestou informovali.

Registrace do našeho internetového obchodu slouží realizaci nebo vytvoření smluvního vztahu mezi vámi a společností Würth Industry Service Czech Republic (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR).

Údaje zjištěné při registraci ukládáme, dokud zůstanete registrovaní v našem internetovém obchodu, a následně jsou vymazány. Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny."

"Zpracování osobních údajů (údaje o zákaznících a údaje o smlouvě)

Získáváme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze za předpokladu, že jsou potřebné k založení, obsahovému uspořádání nebo změně smlouvy (kmenová data). To je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy. Osobní údaje o využití našich internetových stránek (uživatelské údaje) získáváme, zpracováváme a využíváme pouze za předpokladu, že je to nutné k tomu, abychom uživateli umožnili využití služby nebo její vyúčtování.

Získané údaje o zákaznících jsou po uzavření smlouvy nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny."

"Osobní doporučení výrobků

Pokud jste vybrali na naší internetové stránce příslušným způsobem nastavení souborů cookies, může být po přihlášení využito vaší uživatelské historie k doporučení výrobků na této internetové stránce. Do této kategorie spadají především stránky s výrobky a kategorie výrobků, které jste na internetových stránkách společnosti Würth navštívili nebo vyhledávali. Tuto analýzu vašeho prohlížení stránek můžete kdykoliv odmítnout. Pamatujte, že vám potom ve vašem prohlížeči nebo v jiných prodejních kanálech nemůžeme nabízet výrobky na základě vašeho zájmu.

Ukládání souborů cookies k vytvoření osobní nabídky produktů je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Informace vytvořené souborem cookie o použití této internetové stránky nejsou předávány třetím subjektům. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu. Pokud s ukládáním a využíváním vašich údajů nesouhlasíte, můžete zde ukládání a využití deaktivovat. V takovém případě je ve vašem prohlížeči vytvořen soubor Opt-Out-Cookie, který anonymizuje historii využití. Pokud soubory cookies vymažete, bude vymazán i soubor Opt-Out-Cookie. Soubor Opt-Out musí být znovu aktivován při další návštěvě naší stránky."

"Předání dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a zasílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze za předpokladu, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnosti, která je pověřena dodávkou zboží nebo kreditnímu institutu, který je pověřen vyřízením platby. Další předání dat není provedeno, nebo je provedeno pouze za předpokladu, že jste výslovně souhlasili s předáním. Předání vašich dat třetím subjektům bez výslovného souhlasu, například za účelem reklamy, není realizováno.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy."

"Předání dat při uzavření smlouvy pro poskytovatele služeb a digitální obsah

Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze za předpokladu, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například kreditnímu institutu, který je pověřen vyřízením platby.

Další předání dat není provedeno, nebo je provedeno pouze za předpokladu, že jste výslovně souhlasili s předáním. Předání vašich dat třetím subjektům bez výslovného souhlasu, například za účelem reklamy, není realizováno.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy."

"Cookies

Internetové stránky využívají do jisté míry tak zvané soubory cookies. Cookies vašemu počítači neškodí a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, abychom naši nabídku upravili tak, aby byla uživatelsky příznivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, ukládá je váš prohlížeč.

Většina námi používaných cookies jsou tak zvané “Session-Cookies”, tedy soubory vzniklé během relace. Po ukončení vaší návštěvy jsou automaticky vymazány. Ostatní soubory cookies zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožní rozpoznat váš prohlížeč během vaší další návštěvy.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o ukládání souborů cookies a soubory cookies dovolil pouze v jednotlivých případech, vyloučil ukládání cookies v určitých případech nebo vždy, nebo aby byly soubory cookies po zavření prohlížeče automaticky vymazány. Při deaktivaci ukládání souborů cookies může být omezena funkčnost této webové stránky.

Soubory cookies, které jsou nutné k realizaci elektronické komunikace nebo poskytnutí příslušných funkcí, které požadujete (např. funkce nákupního košíku), jsou ukládány na základě článku 6 odst. 1 pís. b nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Společnost Adolf Würth GmbH & Co. KG využívá tyto soubory cookies primárně ke zpracování vašich objednávek v internetovém obchodě. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookies (např. cookies k provedení analýzy vašeho chování na internetu), jsou tyto upraveny v tomto prohlášení o ochraně dat zvlášť.

Přehled aktivních souborů cookiese najdete na následujícím odkazu: Informace a upozornění o souborech cookies"

"Soubory přihlášení na web

Provozovatel stránek získává a ukládá automaticky informace do tak zvaných přihlašovacích souborů na web, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o následující údaje:

Typ a verzi prohlížeče

požitý operační systém

referrer URL

hostname připojujícího se počítače

čas požadavku serveru

adresa IP

Nedochází ke slučování těchto dat s jinými zdroji dat.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy."

"Kontaktní formulář

Pokud nám zasíláte poptávky na základě kontaktního formuláře, budou vaše údaje z poptávkového formuláře včetně vámi zadaných kontaktních údajů na naší straně uloženy z důvodu zpracování poptávek pro případ následných dotazů.

Zpracování dat zadaných do kontaktního formuláře je provedeno na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v kontaktu s vámi, našimi zákazníky, a ve zlepšování kvality poradenství (čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR). Pokud je kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, je dodatečným právním základem ke zpracování čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstávají, dokud nás nevyzvete k jejich vymazání, nebo dokud neodpadne důvod ukládání dat (např. po dokončení zpracování vaší poptávky). Výjimkou je legislativou stanovená povinnost archivace. "

"Registrace v našem internetovém obchodě

Můžete se zaregistrovat do našeho internetového obchodu tak, abyste mohli využívat další funkce stránky. Údajem, které přitom zadáváte, používáme za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, ke které jste se registrovali. Povinné údaje, které od vás žádáme při registraci, musíte kompletně vyplnit. V opačném případě registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, například v rozsahu nabídky nebo v případě nutných technických změn, využijeme e-mailovou adresu zadanou při registraci tak, abychom vás touto cestou informovali.

Registrace do našeho internetového obchodu slouží realizaci nebo vytvoření smluvního vztahu mezi vámi a společností Adolf Würth GmbH & Co. KG (čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR).

Údaje zjištěné při registraci ukládáme, dokud zůstanete registrovaní v našem internetovém obchodu, a následně jsou vymazány. Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny."

"Zpracování osobních údajů (údaje o zákaznících a údaje o smlouvě)

Získáváme, zpracováváme a využíváme osobní údaje pouze za předpokladu, že jsou potřebné k založení, obsahovému uspořádání nebo změně smlouvy (kmenová data). To je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy. Osobní údaje o využití našich internetových stránek (uživatelské údaje) získáváme, zpracováváme a využíváme pouze za předpokladu, že je to nutné k tomu, abychom uživateli umožnili využití služby nebo její vyúčtování.

Získané údaje o zákaznících jsou po uzavření smlouvy nebo ukončení obchodního vztahu vymazány. Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny."

"Osobní doporučení výrobků

Pokud jste vybrali na naší internetové stránce příslušným způsobem nastavení souborů cookies, může být po přihlášení využito vaší uživatelské historie k doporučení výrobků na této internetové stránce. Do této kategorie spadají především stránky s výrobky a kategorie výrobků, které jste na internetových stránkách společnosti Würth navštívili nebo vyhledávali. Tuto analýzu vašeho prohlížení stránek můžete kdykoliv odmítnout. Pamatujte, že vám potom ve vašem prohlížeči nebo v jiných prodejních kanálech nemůžeme nabízet výrobky na základě vašeho zájmu.

Ukládání souborů cookies k vytvoření osobní nabídky produktů je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Informace vytvořené souborem cookie o použití této internetové stránky nejsou předávány třetím subjektům. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu. Pokud s ukládáním a využíváním vašich údajů nesouhlasíte, můžete zde ukládání a využití deaktivovat. V takovém případě je ve vašem prohlížeči vytvořen soubor Opt-Out-Cookie, který anonymizuje historii využití. Pokud soubory cookies vymažete, bude vymazán i soubor Opt-Out-Cookie. Soubor Opt-Out musí být znovu aktivován při další návštěvě naší stránky."

"Předání dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a zasílání zboží

Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze za předpokladu, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například společnosti, která je pověřena dodávkou zboží nebo kreditnímu institutu, který je pověřen vyřízením platby. Další předání dat není provedeno, nebo je provedeno pouze za předpokladu, že jste výslovně souhlasili s předáním. Předání vašich dat třetím subjektům bez výslovného souhlasu, například za účelem reklamy, není realizováno.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy."

"Předání dat při uzavření smlouvy pro poskytovatele služeb a digitální obsah

Osobní údaje předáváme třetím subjektům pouze za předpokladu, že je to nutné v rámci realizace smlouvy, například kreditnímu institutu, který je pověřen vyřízením platby.

Další předání dat není provedeno, nebo je provedeno pouze za předpokladu, že jste výslovně souhlasili s předáním. Předání vašich dat třetím subjektům bez výslovného souhlasu, například za účelem reklamy, není realizováno.

Základem ke zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 pís. b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který dovoluje zpracování dat z důvodu plnění smlouvy nebo z důvodu opatření před uzavřením smlouvy."

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkcí služby Google Analytics. Poskytovatelem služby je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tak zvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. Informace o využívání této internetové stránky, vytvořené souborem cookie jsou přeneseny na některý server společnosti Google v USA, a tam jsou uloženy.

Ukládání souborů Google-Analytics-Cookies je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu."

"Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Na základě toho je vaše adresa IP společností Google v rámci členských států EU nebo v jiných smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru před předáním do USA zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA přenesena adresa IP v nezkrácené podobě a zde zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky využije společnost Google tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání internetové stránky, k sestavení protokolů o aktivitách webové stránky a k vývoji dalších služeb spojených s využitím internetové stránky a využitím internetu vůči provozovateli webové stránky. Adresa IP předaná službou Google Analytics z vašeho prohlížeče není spojována s jinými daty společnosti Google. "

"Plugin pro prohlížeč

Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat zaznamenaných ze souborů cookie vytvořených v souvislosti s vaším využitím webové stránky (vč. vaší adresy IP) společností Google a zpracován těchto dat společností Google tím, že si stáhnete a instalujete plugin pro prohlížeč z následujícího odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de."

"Nesouhlas se shromažďováním dat

Shromažďování vašich údajů společností Google Analytics můžete zabránit klepnutím na následující odkaz. Tím dojde k vytvoření souboru Opt-Out-Cookie, který zabrání shromažďování vašich dat při příští návštěvě této webové stránky: Deaktivace funkce Google Analytics.

Více informací o nakládání s uživatelskými údaji v rámci Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de."

"Zpracování dat ze zakázky

Se společností Google jsme uzavřeli smlouvu o zpracování dat ze zakázek a při využívání služby Google Analytics kompletně dodržujeme a realizujeme přísná nařízení německých úřadů k ochraně osobních údajů."

"Demografické charakteristiky Google Analytics

Tato internetová stránka využívá funkce „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics. Na základě toho mohou být vytvářeny zprávy, které obsahují informace o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí z cílené reklamy Google a z údajů o návštěvníkovi od třetích poskytovatelů. Tyto údaje nemohou být přiřazeny žádné určité osobě. Tuto funkci můžete kdykoliv deaktivovat nastavením zobrazení na svém účtu Google nebo můžete shromažďování svých údajů v rámci služby Google Analytics obecně zakázat tak, jak je popsáno v části „Námitka proti shromažďování dat”."

"Webová analýza Würth

Tato internetová stránka využívá funkce služby webové analýzy Würth na bázi softwaru typu Open Source pod názvem Matomo/Piwik. Webová analýza společnosti Würth používá tak zvané soubory „cookies“. Jedná se o textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači, a které umožňují analýzu vašeho použití internetové stránky. K tomu jsou ukládány informace o využití této internetové stránky získané prostřednictvím souborů cookies ukládány na našem serveru. Před uložením dojde k anonymizaci adresy IP. Soubory cookies pro webovou analýzu společnosti Würth Webanalyse zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete.

Ukládání souborů cookies pro webovou analýzu společnosti Würth je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na anonymizované analýze uživatelského chování tak, aby mohl optimalizovat svou webovou nabídku a svou reklamu.

Informace vytvořené souborem cookie o použití této internetové stránky nejsou předávány třetím subjektům. Ukládání souborů cookies můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme ovšem na skutečnost, že v tomto případě případně nebudete moci využívat všech funkcí této internetové stránky v jejich plném rozsahu.

Pokud s ukládáním a využíváním vašich údajů nesouhlasíte, můžete zde ukládání a využití deaktivovat. V takovém případě je ve vašem prohlížeči vytvořen soubor Opt-Out-Cookie, který brání tomu, aby byly ukládány uživatelské údaje z webové analýzy společnosti Würth. Pokud soubory cookies vymažete, bude vymazán i soubor Opt-Out-Cookie webové analýzy společnosti Würth. Soubor Opt-Out musí být znovu aktivován při další návštěvě naší stránky."

"Anonymizace IP

Na této stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. Tím provede společnost Würth zkrácení vaší adresy IP. Tyto informace využíváme k vyhodnocení vašeho využívání internetové stránky, k sestavení protokolů o aktivitách webové stránky a k vývoji dalších služeb spojených s využitím internetové stránky a využitím internetu. "

"Google Analytics Remarketing

Naše internetové stránky využívají funkce Google Analytics Remarketing ve spojení s funkcemi nad rámec jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Poskytovatelem služby je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje propojit reklamní cílové skupiny vytvořené na základě Google Analytics Remarketing s funkcemi nad rámec jednotlivých přístrojů Google AdWords a Google DoubleClick. Tímto způsobem mohou být zobrazeny na jiném koncovém zařízení (např. tablet nebo PC) v souladu s vašimi požadavky upravené personalizované reklamy v závislosti na vašem předchozím používání nebo prohlížení internetových stránek na některém jiném koncovém zařízení (např. mobilní telefon).

Pokud jste společnosti Google udělili příslušný souhlas, propojí společnost Google za tímto účelem průběh prohlížení internetu a v aplikacích s vašim účtem u společnosti Google. Tímto způsobem můžete na každém koncovém zařízení, na kterém se přihlásíte pod účtem u společnosti Google, aktivovat stejné personalizované reklamy.

K podpoře této funkce vytváří Google Analytics autentifikační ID uživatele účtu google, které jsou spojeny s našimi údaji Google-Analytics tak, aby byly definovány cílové skupiny pro zobrazování reklamy na různých zařízeních.

Remarketing/targeting na různých přístrojích můžete trvale odmítnout deaktivací personalizované reklamy na svém účtu Google; využijte k tomu následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Sloučení získaných dat ve vašem účtu Google je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu, který udělíte společnosti Google, nebo jej můžete odvolat (čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR). Při zpracování osobních údajů, které nemohou být sloučeny s vaším účtem Google (např. z důvodu, že nemáte účet Google nebo jste slučování dat odmítli) je shromažďování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 pís. f GDPR. Oprávněný zájem vyplývá z toho, že provozovatel internetové stránky má zájem na anonymizované analýze návštěvníků internetových stránek za účelem reklamy.

Další informace a ustanovení o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/."

"Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách využíváme službu „Google reCAPTCHA” (dále jen „reCAPTCHA”). Poskytovatelem je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

Prostřednictvím služby reCAPTCHA kontrolujeme, zda byla data na naší webové stránce (např. v kontaktním formuláři) zadána osobou nebo automatizovaným programem. V souladu s tím analyzuje služba reCAPTCHA chování návštěvníka webové stránky na základě různých charakteristik. Tato analýza je zahájena automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webovou stránku. Z důvodu analýzy vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. adresu IP, dobu pobytu návštěvníka na webové stránce nebo pohyby myší uživatele). Data zjištěná při analýze jsou předána společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA probíhají kompletně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou upozorněni, že probíhá analýza.

Zpracování dat je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na tom, aby chránil svou webovou nabídku před zneužitím automatizovaným sledováním a před SPAMem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů najdete zde: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html."

"Využití Google Tag Manager

Využíváme službu Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby můžete spravovat tagy webové stránky z rozhraní. Google Tag Manager pouze implementuje tagy. Nevytváří žádné cookies a neshromažďuje žádné osobní údaje. Google Tag Manager generuje jiné tagy, které příp. shromažďují data. Google Tag Manager nemá k těmto datům přístup.

Více informací o nástroji Google Tag Manager najdete na následujícím odkazu: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html"

"Bing Ads

Využíváme Bing Ads, program společnosti Microsoft Corporation („Microsoft“) s využitím univerzálního sledování událostí (UEN) k realizaci služeb remarketingu. Na vašem počítači je k tomuto účelu uložen soubor cookie, pokud se dostanete na naši stránku prostřednictvím služby Bing nebo Yahoo. V rámci tohoto textového souboru jsou uloženy informace o využití naší internetové stránky, tedy vámi vyvolaných stránek, služba Bing Ads je na 180 dní uloží a následně vymaže. K těmto informacím patří mimo jiné URL navštívené stránky, URL odkazující stránky a vaše adresa IP. Využitím funkce remarketingu můžeme při pozdějším využití některého z výše uvedených vyhledávačů zobrazit speciální personalizované nabídky.

Pokud se získáváním informací nesouhlasíte, můžete vkládání souborů cookies deaktivovat natavením ve vašem používaném internetovém prohlížeči. Tím může být za určitých okolností omezena funkce internetové stránky. Kromě toho může společnost Microsoft za určitých okolností prostřednictvím tzv. Cross-Device-Tracking sledovat vaše uživatelské chování na několika vašich elektronických přístrojích a je tak schopna zobrazovat personalizovanou reklamu na internetových stránkách společnosti Microsoft a v aplikacích. Toto chování můžete deaktivovat na stránkách https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Bližší informace o analytických službách Bing najdete na internetové stránce Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Microsoft o nakládání se získanými údaji můžete zobrazit na následujícím odkazu: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/."

"Facebook Pixel

Naše internetová stránka využívá k měření konverze pixel akcí návštěvníků společnosti Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”).

Na základě toho může být sledováno chování návštěvníků stránek, kteří byli přesměrováni klepnutím na některou reklamu na Facebooku na internetovou stránku poskytovatele. Tím je možné vyhodnocovat účinnost reklamy na Facebooku ke statistickým účelům a k účelům průzkumu trhu a může být provedena optimalizace budoucích reklamních akcí.

Získaná data jsou pro nás jako provozovatele těchto internetových stránek anonymní, nemáme žádnou zpětnou vazbu na identitu uživatelů. Údaje jsou ale ukládány a zpracovávány společností Facebook tak, takže je možné propojení s příslušným uživatelským profilem a Facebook může data používat k vlastním reklamním účelům v souladu se směrnicemi společnosti Facebook o využití dat. Tím může Facebook umožnit zobrazování reklam na stránkách společnosti Facebook a i mimo Facebook. Toto využití dat nemůžeme jako provozovatelé stránek ovlivnit.

V informacích o ochraně dat společnosti Facebook najdete další informace o ochraně soukromé sféry: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Kromě toho můžete deaktivovat funkci Remarketing „Custom Audiences” v části nastavení zobrazování reklam https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. K tomu musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete reklamu na základě využití Facebooku deaktivovat na stránkách European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/."

"Data pro zasílání novinek (newsletteru)

Pokud si přejete zasílání novinek nabízené na webové stránce, budeme od vás potřebovat e-mail a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem uvedené e-mailové adresy a souhlasíte se zasíláním novinek. Další údaje nejsou shromažďovány nebo jsou shromažďovány na základě dobrovolného uvedení. Tyto údaje používáme výhradně k zasílání vyžadovaných informací a neposkytujeme je třetím subjektům.

Zpracování údajů zadaných do našeho formuláře pro odběr novinek je provedeno výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 pís. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)). Váš udělený souhlas k uložení osobních údajů, e-mailové adresy a jejich použití k zasílání novinek můžete kdykoli zrušit například pomocí odkazu v zasílaných novinkách. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Údaje, které o vás ukládáme za účelem odběru novinek, jsou u nás uloženy do vašeho zrušení odběru novinek a po ukončení odběru novinek jsou vymazány. Data, která u nás byla uložena z jiných důvodů (např. e-mail k registraci) tím zůstávají nedotčena."

"Inxmail

Tato internetová stránka využívá sloužby Inxmail k zasílání informací o novinkách (newsletterů). Poskytovatelem je společnost Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Německo.

Inxmail je služba, která umožňuje mj. organizaci zasílání informací o novinkách (newsletterů) a analýzu. Údaje, které jste zadali za účelem odběru newsletteru, jsou ukládány na serverech společnosti Inxmail v Německu.

Pokud si nepřejete, aby společnost Inxmail prováděla analýzu, musíte zrušit odběr příslušného newsletteru. K tomu jsou v každé zprávě s newsletterem umístěny příslušné odkazy. "

"Analýza dat společností Inxmail

Za účelem analýzy obsahují e-maily odeslané společností Inxmail tzv. „Tracking-Pixel”, který se při otevření e-mailu spojí se servery společnosti Inxmail. Tímto způsobem je možné zjistit, zda byla zpráva s newsletterem otevřena.

Dále pak můžeme pomocí Inxmail zjistit, zda a na které odkazy bylo ve zprávě s newsletterem klepnuto. V případě všech odkazů v e-mailu se jedná o tak zvané Tracking-Links, které umožňují počítání vašich klepnutí.

Bližší informace o analytických funkcích Inxmail najdete na tomto odkazu: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports"

"Právní základ

Zpracování dat je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena."

"Speicherdauer

Údaje, které o vás ukládáme za účelem odběru novinek, jsou u nás uloženy do vašeho zrušení odběru novinek a po ukončení odběru novinek jsou vymazány z našich serverů i ze serverů Inxmail. Data, která u nás byla uložena z jiných důvodů (např. e-mail v členské sekci) tím zůstávají nedotčena."

"Uzavření smlouvy o zpracování dat zakázky

Se společností Inxmail jsme uzavřeli smlouvu, ve které zavazujeme společnost Inxmail k tomu, aby chránila údaje našich zákazníků a nepředávala je třetím subjektům."

"YouTube

Vložení videosouborů YouTube

Do naší nabídky online jsme vložili videa YouTube, která jsou uložena na stránkách www.youtube.com a je možné je přímo přehrát z naší internetové stránky. Všechna jsou vložena na základě „rozšířeného režimu ochrany dat“, tzn. do společnosti YouTube nejsou přednášeny žádné údaje o vás jako o uživateli, pokud nepřehráváte videa. Až v okamžiku, kdy videa přehrajete, budou přenesena data. Na tento přenos dat nemáme žádný vliv. To je provedeno nezávisle na tom, zda společnost YouTube poskytuje uživatelský účet, kterým jste přihlášeni, nebo zda žádný takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste u společnosti Google přihlášeni, budou vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu.

Pokud si přiřazení ke svému profilu u společnosti YouTube nepřejete, musíte se před přehráváním videa z YouTube odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je k účelům reklamy, průzkumu trhu a k úpravě svých internetových stránek podle potřeby. Máte právo odmítnout vytváření takového uživatelského profilu, přičemž se k realizaci tohoto práva musíte obrátit na YouTube.

Využití služby YouTube je provedeno v zájmu příslušné prezentace naší nabídky online. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Další informace o účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování společností YouTube získáte z prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam také získáte další informace o svých právech a možnostech nastavení k ochraně své osobní sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá nařízení EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"

"Google Maps

Na této internetové stránce využíváme nabídku služeb Google Maps. Na základě toho vám můžeme zobrazovat interaktivní mapy přímo na internetové stránce a umožňujeme vám pohodlné využití služeb mapy.

Návštěvou internetové stránky získává společnost Google informaci o tom, že jste vyvolali příslušnou podstránku naší internetové stránky. To je provedeno nezávisle na tom, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, kterým jste přihlášeni, nebo zda žádný takový uživatelský účet neexistuje. Pokud jste u společnosti Google přihlášeni, budou vaše údaje přiřazeny přímo vašemu účtu. Pokud si přiřazení ke svému profilu u společnosti Google nepřejete, musíte se před vyvoláním mapy odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je k účelům reklamy, průzkumu trhu a k úpravě svých internetových stránek podle potřeby. Takové vyhodnocování je provedeno především (i u nepřihlášených uživatelů) z důvodu zobrazení personalizované reklamy a z důvodu informovanosti ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší internetové stránce. Máte právo odmítnout vytváření takového uživatelského profilu, přičemž se k realizaci tohoto práva musíte obrátit na společnost Google.

Využití funkce Google Maps je provedeno v zájmu příslušného zobrazení našich nabídek online a v zájmu snadného vyhledání míst uvedených na naší webové stránce. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 pís. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Další informace o účelu a rozsahu získávání dat a jejich zpracování společností Google Maps získáte z prohlášení o ochraně osobních údajů. Tam také získáte další informace o svých příslušných právech a možnostech nastavení k ochraně své osobní sféry: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá nařízení EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA"

"Tlačítka sdílení Social Share Buttons

Na naší internetové stránce jsou umístěna tak zvaná tlačítka sdílení Social Share Buttons pro sociální sítě Facebook, Google+, Pinterest a služby Mikroblogging Twitter. K zajištění ochrany vašich údajů při návštěvě naší internetové stránky jsou tlačítka zapojena pomocí řešení „Shariff“. Tento způsob zapojení zaručuje, aby při vyvolání takových webových stránek, které obsahují tato tlačítka, nebylo provedeno propojení se servery Facebook, Google, Pinterest a Twitter („sociální sítě“). Až v situaci, kdy aktivně klepnete na některé z těchto tlačítek tak, abyste udělili souhlas s přenosem dat, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se servery sociální sítě. Klepnutím získá od nás sociální síť pouze informaci o tom, že váš prohlížeč vyvolal příslušnou stránku naší internetové stránky, i když u příslušné sociální sítě nemáte žádný profil nebo právě nejste přihlášeni. Pak je tato informace (včetně vaší adresy IP) předána přímo některému serveru příslušné sociální sítě a tam je uložena, aniž bychom na tuto skutečnost měli vliv. Pokud jste u příslušné sociální sítě přihlášeni, může tam být vaše návštěva naší internetové stránky bezprostředně přiřazena vašemu profilu. Pokud komunikujete se sociální sítí, například pomocí tlačítka „To se mi líbí“ nebo tlačítka „Tweet“, bude příslušná informace rovněž předána přímo serveru sociální sítě. Informace jsou navíc zveřejněny v příslušné službě a tam jsou podle okolností dále zpracovány. Účel a rozsah získávání dat a další zpracování a využití dat sociální sítí a vaše příslušná práva a možnosti nastavení k ochraně vaší osobní sféry najdete v informacích o ochraně osobních údajů na příslušné sociální síti:

Informace o ochraně osobních údajů - Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Informace o ochraně osobních údajů - Google: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Informace o ochraně osobních údajů - Twitter: https://twitter.com/privacy

Informace o ochraně osobních údajů - Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Pokud si nepřejete, aby sociální síť přiřadila data shromážděná z naší reklamy bezprostředně vašemu profilu v rámci příslušné služby, musíte se před klepnutím na některé z těchto tlačítek odhlásit od příslušné služby.

Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

Google+ provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA

Pinterest provozuje společnost Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA"

"Bazaarvoice

Tato internetová stránka využívá Bazaarvoice k zasílání e-mailů k vyhodnocení produktů a ke zpracování vyhodnocení produktů. Poskytovatelem služby je Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.

Pomocí služby Bazaarvoice vám zasíláme e-maily k vyhodnocení výrobků k uvedení hodnocení výrobků, které jste zakoupili. K tomu probíhá předání vašich osobních údajů službě Bazaarvoice. Vaše údaje jsou zde používány výhradně k personalizaci a zaslání těchto e-mailů. Neprobíhá žádné trvalé ukládání nebo předávání dat. Pokud si nepřejete vyhodnocování produktů, musíte zrušit zasílání e-mailů k posouzení výrobků. K tomu jsou v každé zprávě s žádostí o posouzení výrobku umístěny příslušné odkazy.

Informace o směrnici k ochraně dat Bazaarvoice najdete na stránkách https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/. Bazaarvoice zpracovává vaše osobní údaje také v USA a podléhá nařízení EU-US-Privacy-Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Analýza dat prostřednictvím Bazaarvoice

Za účelem analýzy obsahují e-maily odeslané společností Bazaarvoice tzv. „Tracking-Pixel”, který se při otevření e-mailu spojí se servery společnosti Bazaarvoice. Tímto způsobem je možné zjistit, zda byl e-mail se žádostí o posouzení výrobku otevřen.

Právní základ

Zpracování dat je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Oprávněnost procesů zpracování dat do doby odvolání souhlasu zůstává tímto odvoláním nedotčena.

Doba ukládání

Údaje, které jste nám předali za účelem posouzení výrobku, jsou až do odvolání posouzení výrobků nebo žádosti k vymazání uloženy a v případě vymazání jsou odstraněny ze serverů Bazaarvoice. Bazaarvoice používá tyto údaje výhradně ke zpracování posuzování výrobků.

Uzavření smlouvy o zpracování dat zakázky

Se společností Bazaarvoice jsme uzavřeli smlouvu, ve které zavazujeme společnost Bazaarvoice k tomu, aby chránila údaje našich zákazníků a nepředávala je třetím subjektům. Předání vašich údajů jiným společnostem za účelem reklamy je výslovně vyloučeno."

PayPal

Na naší internetové stránce nabízíme mj. platbu pomocí služby PayPal. Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal”).

Pokud vyberete možnost platbou pomocí služby PayPal, budou společnosti PayPal předány vámi zadané platební údaje.

Předání vašich údajů společnosti PayPal je provedeno na základě čl. 6 odst. 1 pís. a GDPR (souhlas) a čl. 6 odst. 1 pís. b GDPR (zpracování ke splnění smlouvy). Máte možnost svůj souhlas se zpracováním dat kdykoliv odvolat. Odvolání nemá vliv na účinnost procesů zpracování dat provedených v minulosti.

Prohlášení společnosti Würth Industry Service Czech Republic o ochraně osobních údajů se nevztahuje na aplikace, výrobky, služby, internetové stránky nebo funkce sociálních médií třetích subjektů, které jsou dostupné z odkazů, které z informačních důvodů nabízíme. Při použití těchto odkazů opouštíte internetovou stránku společnosti Adolf Würth GmbH und Co. KG,takže existuje možnost, že zde budou shromažďovány třetími subjekty informace o vás nebo budou předávány. Společnost Würth Industry Service Czech Republic nemá žádný vliv na internetové stránky třetích subjektů a nedává žádná doporučení nebo ujištění týkající se těchto internetových stránek nebo jejich praktik v oblasti ochrany osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste si pozorně pročetli směrnice o ochraně osobních údajů na všech stránkách, se kterými příp. interagujete, a podívali se na ně dříve, než jim dovolíte získávání, zpracování a používání vašich osobních údajů.

 

Informační tabulka s informacemi o nakládání s osobními údaji / co se děje s mými osobními údaji?

 
Data k realizaci vaší zákaznické smlouvy

Data k realizaci nákupu (transakce)

Data pro správu

Data pro bezpečnost

Data pro realizaci obchodu

Data pro reklamu

Která data shromažďujeme?

Zákazníkem poskytnutá data

Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o účtu, jiné jednoznačně identifikující informace, bezpečnostní informace

Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o účtu, bezpečnostní informace, údaje ze sociálních médií, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, údaje o účtu, údaje o umístění, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o účtu, jiné jednoznačně identifikující informace, bezpečnostní informace

Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o účtu, místní údaje, bezpečnostní informace, údaje ze sociálních médií, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, údaje o účtu, místní údaje, demografické údaje, preference, údaje o sociálních médiích, jiné jednoznačně identifikující údaje

Automaticky získávaná data

Údaje o prohlížení internetové stránky, demografické údaje, preference, údaje spojené se sociálními médii, údaje o zařízení, anonymní nebo agregované údaje
 
Data přístroje
 
Data přístroje, anonymní nebo agregované údaje, údaje o prohlížení internetových stránek

Data přístroje, uživatelská data, údaje o prohlížení internetové stránky, anonymní nebo agregované údaje

Informace z třetích zdrojů

Veřejné nebo komerčně dostupné údaje, anonymní nebo agregované údaje, údaje sociálních médií.

Veřejně neb komerčně dostupná data
  
Data spojená s obchodem, veřejně neb komerčně dostupná data, anonymní nebo agregované údaje

Veřejné nebo komerčně dostupné údaje, data spojená s obchodem, anonymní nebo agregované údaje, údaje sociálních médií

Která data sdílíme?
 

Sdílení se podniky značky Würth

Všechny údaje potřebné pro běžný obchodní provoz.

Sdílení s poskytovateli služeb

Kontaktní údaje, údaje o účtu, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, platební údaje, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, údaje o účtu, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o účtu, jiné jednoznačně identifikující informace, bezpečnostní informace

Kontaktní údaje, platební údaje, údaje o účtu, bezpečnostní informace, anonymní nebo agregovaná data, obchodní údaje, veřejně neb komerčně dostupná data, jiné jednoznačně identifikující informace

Kontaktní údaje, údaje o umístění, demografické údaje, preference, údaje sociálních médií, jiné jednoznačně identifikující informace, data o přístroji, data o prohlížení internetové stránky, veřejně neb komerčně dostupná data, údaje týkající se obchodu

Sdílení s jinými třetími osobami

Kontaktní údaje, demografické údaje, data přístroje, anonymní nebo agregované údaje, veřejně neb komerčně dostupná data
  
Jiné jednoznačně identifikující informace, data přístroje, anonymní nebo agregovaná data
 
Data o umístění, demografická data, jiné jednoznačně identifikující informace, data o prohlížení internetové stránky, anonymní nebo agregovaná data

Lhůta pro vymazání

Získané údaje o zákaznících jsou po uzavření smlouvy nebo ukončení obchodního vztahu vymazány.
Legislativou stanovené lhůty pro archivaci tím zůstávají nedotčeny.
Lhůty pro vymazání s ohledem na soubory cookies najdete v samostatném seznamu, který najdete pod tlačítkem ochrana osobních údajů „Cookies“

Legenda
Kontaktní údaje: Soukromé a obchodní kontaktní údaje včetně jména, příjmení, poštovní adresy, telefonního čísla, faxu, e-mailu a podobných kontaktních informací
Platební údaje: Údaje, které jsou potřebné ke zpracování plateb a k zabránění podvodu, například čísla kreditních a debetních karet, čísla bezpečnostního kódu a jiné zúčtovací informace
Údaje o zákaznickém účtu: Informace v souvislosti s vámi vytvořeným zákaznickým účtem
Místní údaje Lokalizační údaje, pokud jste aktivovali místní služby nebo informace o vašem umístění, které jste zadali při registraci výrobku
Bezpečnostní a přihlašovací údaje: Uživatelské ID, hesla, informace spojené s heslem a podobné bezpečnostní informace, které jsou potřebné k autentifikaci zákaznického účtu
Demografické údaje: Námi získané nebo třetími subjekty zjištěné demografické údaje jako je stát, pohlaví, věk, upřednostněný jazyk.
Preference: Informace o vašich zálibách a zájmech v souvislosti s našimi výrobky nebo službami (sdělené buď vámi nebo odvozené z informací o vás) a upřednostňovaný způsob získávání informací od nás
Data přístroje: Informace o vašem počítači, např. operační systém, kapacita paměti, region, jazyk, časové pásmo, číslo modelu, datum uvedení do provozu, stáří a datum výroby přístroje, verze prohlížeče, výrobce počítače, port, stav záruky, jednoznačná identifikace přístroje, reklamní charakteristiky a různé jiné technické informace v závislosti na produktu.
Data spojená se sociálními médii: Za určitých okolností poskytujeme funkce sociálních médií, jejichž prostřednictvím můžete sdílet informace na svých sociálních sítích a být s námi v interakci prostřednictvím webových stránek různých sociálních médií. Využití těchto funkcí vámi může v závislosti na konkrétní funkci vést k tomu, že budou o vás shromažďovány nebo sdíleny informace. Doporučujeme vám, abyste ověřili směrnice ochrany dat a jejich nastavení na vámi využívaných sociálních sítích tak, abyste přesně věděli, jaké informace jsou na této webové stránce shromažďovány, používány a sdíleny
Jiná jednoznačně identifikující data: Jiné jednoznačné informace o vás jako jsou ty, které jste u nás zanechali při osobním nebo telefonickém kontaktu, online nebo mailem na našich kanálech pro kontakt se zákazníky, v odpovědích v anketách, soutěžích nebo formou jiných informací, které jste nám poskytli tak, abychom umožnili poskytnutí servisních služeb a poskytli vám odpovědi na vaše poptávky. (Nejste povinni poskytnut námi požadované osobní údaje. Pokud ale tyto údaje nesdělíte, nebudeme za určitých okolností schopni poskytnout některé služby nebo odpovědět uspokojivě na některé vaše dotazy).
Obchodní data: Jedná se o takové údaje, jako je jméno, titul, adresa společnosti, e-mail, telefonní číslo a fax.
Data o aktivitě na webové stránce: Informace o vašich návštěvách a aktivitách na našich internetových stránkách včetně zobrazovaného obsahu (a reklam), se kterými jste byli v interakci, adresa internetové stránky, ze které jste se k nám dostali a další sekvence klepání myší (např. navštívené stránky, odkazy, na které jste klepli nebo zboží, které jste přidali do košíku). Tyto informace jsou shromažďovány zčásti automatizovanými nástroji jako jsou cookies, web-beacons a integrované odkazy. Další informace najdete pod tlačítkem Cookies.
Anonymní nebo agregovaná data: Anonymní odpovědi na ankety nebo anonymní agregované informace o využití našich služeb. Během zpracování mohou být vaše osobní údaje zpracována v rámci deidentifikačního nebo pseudonymizačního procesu, kterým je identifikace vaší osoby na základě dat v souladu se stavem moderní techniky prakticky nemožná.
Informace z databází třetích subjektů. Případně využíváme také data třetích subjektů, které považujeme za důvěryhodné, a které jsou veřejně dostupné nebo je možné je získat komerční cestou. Takové informace mohou obsahovat také osobní údaje jako je jméno, adresa, e-mail, záliby, zájmy a demografické údaje. Například je možné shromažďovat osobní údaje, pokud využíváte aplikace prostřednictvím sociálních médií (např. pokud se přihlašujete ke svým aplikacím prostřednictvím přihlašovacích informací k Facebooku nebo k jiným sociálním médiím). Které zásadní podrobnosti získáme, závisí obvykle na nastavení ochrany osobních údajů na vašem účtu u sociálního média. Kromě toho získáme údaje, které nejsou vztaženy k určité osobě, např. agregované nebo anonymní demografické údaje nebo profilové údaje od třetích subjektů, které poskytují data společností, analýzy a Software-as-a-Service.
Předání dalším podnikům společnosti Würth: Můžeme předat vaše osobní údaje dalším podnikům společnosti Würth za účelem, který je popsán v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Předání poskytovatelům služeb: Příležitostně pověřujeme dodavatele služeb, aby pro nás realizovali určité aspekty naší obchodní transakce nebo je podpořili. Tito dodavatelé služeb mohou sídlit v jiných státech nebo kdekoliv na světě a poskytují pro nás služby jako je zúčtování transakcí na kreditních kartách a boj proti podvodům, podpora zákazníků, vyřizování zakázek, dodávky produktů, personalizace obsahu, reklamní a marketingové aktivity (např. digitální a personalizovaná reklama), služby IT, e-mail, data hosting, inkaso a management, školení, montážní práce nebo údržba internetových stránek. Naši dodavatelé služeb jsou smluvně zavázáni k tomu, aby všechny osobní údaje, které od nás získají, bezpečně uložili. Smějí osobní údaje používat výhradně k poskytnutí služeb, ke kterým je společnost Würth pověřila. Kromě toho provádíme všechna potřebná opatření k tomu, abychom zajistili přiměřenou ochranu všech přenosů vašich osobních údajů v souladu s platnou legislativou.
Předání třetím subjektům Vaše osobní údaje mohou být předány také následujícím institucím: Agenturám poskytujícím informace o kreditech a agenturám pro boj proti podvodům; inkasním firmám (v případě neuhrazení našich pohledávek); jiným třetím subjektům jako jsou naši smluvní partneři při příslušné informaci a souhlasu. Pokud souhlasíte s tím, že budou vaše osobní údaje předány dalším společnostem, spadá nakládání a použití těchto informací do směrnice o ochraně osobních údajů příslušné společnosti, které se mohou lišit od směrnic a postupů společnosti Würth.
V zákonném rámci: Vaše osobní údaje jsou předány z důvodu zjištění zneužití a odstranění poruch, k předání/udělení informace státním institucím a k předání/udělení informace majitelnům autorských a ochranných práv.